Materialen Landelijke Studiedag Levende Talen

Elk jaar ontvangen we materialen van onze workshopgevers voor onze website. U kunt hier een aantal presentaties/materiaal downloaden.

Materialen 2018

Workshops A Ronde

Workshop: Carmen Meester. We weten allemaal hoe belangrijk lezen is voor de taalontwikkeling. Maar zolang lezen in de vreemde taal een technische leesoefening blijft, is de kans klein dat leerlingen met plezier zelf boekjes gaan lezen. Daarom geeft deze workshop antwoord op de vraag: hoe breng je leesboekjes tot leven, zodat je leerlingen gemotiveerd raken om zelf te lezen?  Download: Leesboekjes_Zie je het voor je


Workshop: Josien Boetje. Heb je ook wel eens hele saaie grammatica aan je klas uit te leggen? Of zijn leerlingen bijna niet gemotiveerd te krijgen om met elkaar te spreken in de klas? In deze workshop ga je leren hoe je de inzichten uit de wereld van games kunt inzetten tijdens jouw lessen. Je krijgt een aantal voorbeelden te zien en gaat zelf praktisch aan de slag met het ‘gamificeren’ van een van jouw lesonderdelen. Speelplezier gegarandeerd! Neem een laptop of smartphone mee. Download 1: Gamification in het Taalonderwijs  Download 2: LSD_2018_Gamification_in_het_taalonderwijs_blauw


Workshop: Annemarie van den Brink en Trea Scholten. Schrijven was nog nooit zo leuk (én functioneel). In de workshop Creatief schrijven ontdek je hoe je via creatieve schrijfopdrachten het enthousiasme van leerlingen voor taal (Nederlands en moderne vreemde talen) verhoogt. De opdrachten dagen leerlingen uit creatief te denken en hun fantasie aan te spreken. Ervaar zelf hoe hun plezier en vaardigheid in taal én hun leesmotivatie toenemen door te spelen met taal. En hoe je schrijftaken eens anders aan kunt pakken. Creatief schrijven is voor alle talen en niveaus geschikt. Download: Tien regels creatief schrijven


Workshop: Gerbrich de Jong. NHL Stenden Hogeschool. Tijdens deze workshop krijgt u te zien wat een MOOC is, hoe u MOOCs kunt vinden die beantwoorden aan uw interesses en krijgt u tips hoe u MOOCs kunt inzetten in uw eigen lessen. Download 1: Workshop online taal leren met mooc Download 2: Mooc hand-out 2 november


Workshop: Sabine Jentges & Jana Hermann. Radboud Universiteit Nijmegen. In deze workshop gaan we met materiaalvoorstellen, suggesties voor activiteiten en
projectideeën in op de mogelijkheden hoe uitwisselingen uitgevoerd, maar ook voorbereid
en geëvalueerd kunnen worden. We geven tips voor de uitvoering en bespreken
strategieën voor zowel het leren van een taal als ook van cultuurreflecterend vermogen.
Er zullen tevens materiaalpakketten gepresenteerd worden, die in het kader van
het Interregproject Nachbarsprache & Buurcultuur ontwikkeld zijn. Deze materiaalpakketten zijn al uitgeprobeerd en zijn succesvol gebleken. Tot slot zullen we de randvoorwaarden voor een succesvolle uitwisseling bespreken. Download: La cuisine d´échange_2-11 LT Utrecht_


Workshop: Wim Maas (Universitaire Lerarenopleiding Vrij Universiteit Amsterdam) & Nezjma Ramdas en Tessa Beuse. In de workshop staan we stil bij de verschillende mogelijkheden om met behulp van de graphic novel het leesplezier van leerlingen te vergroten en de vocabulaireverwerving te stimuleren. Download: Workshop Taal in Beeld


Workshop: Irma Nentjes. Nuffic. Als docent wil je dat je lessen boeiend zijn en de leerlingen een actieve werkhouding hebben. Bij het leren van een taal is het essentieel dat leerlingen actief met de taal bezig zijn, zodat ze de taal daadwerkelijk gaan gebruiken. Tijdens deze workshop maak je kennis met een aantal favoriete activerende werkvormen van LinQ-docenten. Download: Werkvormen LSD LinQ


Workshop: Carrien Brinkman. Uitgeverij Deviant. Voor een optimaal leereffect is het belangrijk om tijdens de les online en offline leren af te wisselen. Afgelopen jaar heeft Uitgeverij Deviant het online en interactief platform Studiereader ontwikkeld waarin onze bestaande methodes zijn gedigitaliseerd en waarin peerfeedback mogelijk is. Samen met 20 docenten en ruim 600 leerlingen zijn we in een pilot op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag wanneer digitaal onderwijs wel en wanneer niet effectief is. Tijdens deze workshop wisselen we onze ervaringen, tips en trucs uit en laten we docenten en leerlingen uit de pilot aan het woord. Download: Uitgeverij Deviant_ Doordacht digitaal


Workshop: Uriël Schuurs. Cito. In deze workshop maakt u kennis met vier afsluitende toetsen die in ontwikkeling zijn, namelijk: een leestoets waarin de nadruk ligt op de essentie van wat de auteur wil zeggen en de middelen die de auteur gebruikt om het publiek te overtuigen; een kijk-luistertoets die ontwikkeld wordt met het oog op de academische vervolgopleiding; een toets voor technische schrijfvaardigheid en een literatuurtoets om de prestaties van leerlingen in landelijk perspectief te plaatsen. U kunt zelf van elke toets enkele oorbeeldopgaven maken en de waarde van de verschillende instrumenten wordt bediscussieerd. Download: Workshop Uriël Schuurs LT 2018

Jornada de estudio Spaans Levende Talen

Workshop: Marcela Fritzler. Instituto Cervantes Tel Aviv. Conferencia plenaria de la Jornada de estudio de español Levende Talen. El objetivo de esta conferencia es fomentar el desarrollo de la competencia crítica en los estudiantes de ELE mediante la elaboración de relatos originales transmediáticos basados en textos reales dentro del ecosistema comunicativo que las tecnologías generan. Para darte una idea de cómo ha cambiado la narrativa en torno a un hecho, te sugerimos que leas el blog de Marcela Fritzler. Allí nos comenta de qué modo la narrativa actual tiene una fuerza expansiva e involucra a los lectores/participantes a escribir ellos mismos parte de la historia. Esta potencialidad de una sociedad que escribe constantemente puede aprovecharse magníficamente en la clase de ELE. El blog y la conferencia habrán de inspirarte. Download: Presentación resumen de la ponencia Utrecht 2.11.18


Workshop: Linda van de Koot. Vijge (Farel College). Taller de la Jornada de estudio de español Levende Talen. Stel je voor, over twee weken is het taaldorp, maar je doorgedraaide docente heeft de paspoorten in de kast opgesloten. Jullie mogen pas mee doen als je de kast weet te openen vóórdat het lesuur eindigt Een actieve werkvorm waarbij leerlingen opdrachten maken, puzzelen en aanwijzingen moeten vinden om de code te kraken. Dit alles om uiteindelijk voor het einde van het lesuur de paspoorten te bemachtigen. Tijdens deze workshop ervaar je een escape the classroom en krijg je uitleg over hoe je zelf een escape room kan maken. Natuurlijk is dit ook toe te passen bij andere talen. Download 1:   Link naar de presentatie Escape room Download 2: Instructies: Stappenplan ontwerpen + tijdens de escape room-2 Download 3: Voor de 2e klas: handleiding ESCAPE THE CLASSROOM / Opdrachten escape room Spaans klas 2
Download 4: Escape the classroom taaldorp 3e klas Zipmap


Workshop: María Fernanda Martino Ávila. Conferencia de cierre de la Jornada de estudio de español Levende Talen . En este taller hablaremos de literatura, cine y música. ¿Cómo los combinamos? Introducir literatura en nuestras clases de ELE no siempre es tarea f ácil. Sin embargo, el cine y la música nos pueden facilitar la tarea. Trabajaremos algunas ideas para implementar actividades didácticas y estimular la imaginación de nuestros alumnos a
través de la literatura latinoamericana. Las actividades se pueden adaptar a necesidades
específicas. Haremos también un breve comentario sobre programas y aplicaciones
que podemos utilizar para adaptar música y cine. Download: Música y literatura ¿una combinación posible?

Workshops B Ronde

Workshop: B.2 Het cyclisch onderwijzen van woordenschat via een woordencompetitie
Download: LSD_2018_Woordcompetitie_DI_klein

Workshop: B.3 De kracht van het masker: Spreekvaardiger door drama in de klas
Download: Drama Activities Reader

Workshop: B.4 Differentiëren met taal en beeld
Download: Workshop Differentiëren in het talenonderwijs

Workshop: B.5 Websites en apps die werkdruk verlagen (en leerrendement verhogen)
Download: Apps die werkdruk verlagen

Workshop: B.7 Praktische gamification in de klas
Download: A.3 Gamification in het Taalonderwijs

Workshop: B10 Brainbreaks en spelvormen in het talenonderwijs
Download: PWPT Brain breaks Levende Talen

Workshop: B13 Debatteren; Effectief werken aan alle aspecten van mondelinge taalvaardigheid
Download: Debatteren Studiedag Levende Talen

Workshop: B14 Cultuur in beeld. Culturele onderwerpen voor de taalles
Download: Cultuur in Beeld

Workshop: B26 Introducing Cambridge English exams at your school with the British Council
Download: Landelijke Studiedag LT_Cambridge and British Council_presentation_0211

Workshop: B28 ‘Met hen kun je lezen en schrijven!’ – creatief schrijven als onderdeel van het literatuurcurriculum
Download: Met hen kun je lezen en schrijven!’Creatief schrijven als onderdeel van het literatuurcurriculum

Materialen 2017

Workshop: A 02 Taal verbindt leren ook
Download: 02 Taal Verbindt leren ook PDF

Workshop: A 05 Morfologie als woordraadstrategie bij lezen
Download: Morfologie als woordraadstrategie

Workshop: A 23 Speaking English: a piece of cake?
Download:  Speaking English: a piece of cake?